BYG-CAD 3D

BYG-CAD omtale 2 menu

Menu

Forside

Nyheder

Programmer

Support

Online Hjælp

Priser

Downloads

Hotline

 

Freeware

Studieversion

Info/Kontakt

Links

Chresten Pedersen

Jørgen Risom

Arne Brogaard

Jørgen Risom, Rådgivende ingeniør M.IDA, Egtved

Som selvstændig rådgivende ingeniør, er en væsentlig faktor i det daglige arbejde, at kunne tilrettelægge og udføre dette, således at de mange discipliner, der skal mestres for at løse en opgave, bliver gjort så rationelle som muligt. Det får virksomheden til at fungere og samtidig opnås der en drift af forretningen, som har stor betydning for de opgaver man kan påtage sig at løse, med heraf forøget indtjeningsmuligheder.

Jeg valgte derfor tidligt at lade Edb-baseret software være en del af dette hjælpeværktøj i min virksomhed.

Til projektering benyttes i dag blandt andet AutoCAD LT2000 med applikationen BYG-CAD 2000, som overbygning. Denne applikation er anskaffet efter at have læste en artikel i et fagblad om denne. Heri blev blandt andet nævnt, at sammen med et CAD-program ville der kunne opnås store tidsmæssige besparelser i tegnearbejdet, samtidig med at mange af de traditionelle tegnerutiner på CAD kunne reduceres/automatiseres betragtelig.

Efter en demonstration af programmet, hvor dets mange faciliteter blev gennemgået var jeg ikke i tvivl om at det skulle prøves. Og en licens blev da også efterfølgende indkøbt ved årsskiftet 2000/01.

Programmet er, som nævnt en applikation til at lægge ovenpå blandt andet AutoCAD, og er nem at installere. Det er for en stor dels vedkommende baseret på Lisp-rutiner, hvorfor det er nødvendigt at købe en lispfortolker såfremt man benytter sig af til LT-versioner af AutoCAD for at kunne køre BYG-CAD. Denne kan i øvrigt fint anvendes til mange andre funktioner end BYG-CAD, og er derfor næsten en nødvendighed alligevel.

Programmet er blev afprøvet på et industribyggeri og holdt hvad leverandøren lovede – mange tegnerutiner er automatiseret, hvorfor det eksempelvis ikke tager lang tid at lave en fundamentplan med tilhørende detaljer og efterfølgende blev facader lavet ved hjælp af den indbyggede funktion til dette.

Egne symboler kan lægges ind og efterfølgende være tilgængelige for andre opgaver. Et arbejde, jeg som ikke daglig Cad-bruger skulle have brugt meget mere tid på. Samtidig får man IBB´s lagstruktur forærende, idet der i programmet er indbyggede lagfunktioner, som på tydelig vis ”oversætter” de lidt kryptiske lagnavne der benyttes af IBB til almindelige tekniske termer og fagområder. En funktion, som efterfølgende blev bekræftet at have stor betydning, både tids- men også projektmæssigt i forbindelse med opførelse af 28 boliger i samarbejde med et arkitektfirma, som benyttede sig af denne lagstruktur.

Boligprojektet er projekteret med 100% anvendelse af BYG-CAD på AutoCAD LT2000. Samtlige ingeniørtegninger, herunder fundaments-, VVS- og spærplaner, samt snit og detaljer er opbygget med de indbyggede funktioner. Kloak- og byggepladsplaner er ligeledes blevet til efter at have lagt egne symboler og lag ind i programmet.

Seneste opdatering af programmet indeholder nu en hjælpefunktion med filmklip, som illustrerer de mange funktioner BYG-CAD indeholder og gør herved programmet yderligere anvendeligt for de af os, som ikke gør daglig brug af CAD i hverdagen. Her fås hurtig hjælp til de mange rutiner så man efter en kortere periode, uden brug af programmet, er dus med det igen.

Mine erfaringer efter at have anvendt BYG-CAD i omkring 1½ år er, at den lovede tidsmæssige gevinst helt klart er tilstede, samtidig med at mange rutiner man som ”urutineret” Cad-bruger ikke kommer til bunds i findes i dette program: Det gør det derfor velegnet til brug i alle typer virksomheder der beskæftiger sig med projektering på CAD, og har brug for et effektivt projekteringsværktøj, som er let at tilegne sig brugen af.

Da programmet hele tiden kan tilpasses og udvikles individuelt af brugeren, har man her et stykke værktøj, som kan følge med udviklingen uden at budgettet løber løbsk.


Ring +45  75 550 550 for yderligere information. 

 

free web tracker